Zmarł Wojciech Pszoniak

19 października 2020

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wojciecha Pszoniaka – wybitnego absolwenta krakowskiej PWST, aktora teatralnego występującego w Starym Teatrze i Teatrze STU w Krakowie, Teatrze Narodowym i Powszechnym w Warszawie, a także w teatrach francuskich, pedagoga warszawskiej Akademii Teatralnej. Przez Gustawa Holoubka, Tadeusza Łomnickiego i Zbigniewa Zapasiewicza został uznany w 1990 roku za jednego z trzech największych polskich aktorów dramatycznych po 1965 roku.

Pogrążona w żalu
społeczność akademicka AST