Zmarła prof. Maria Kościałkowska

21 sierpnia 2020

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. Marii Kościałkowskiej

aktorki,
wspaniałej nauczycielki wielu pokoleń artystów,
pedagog naszej Uczelni w latach 1954-1999

Społeczność
Akademii Sztuk Teatralnych
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie


Zdjęcie: Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie | Po ludziach błądzę M. Cwietajewej, 1978, fot. W. Plewiński.