Poradnia dla kandydatów WA


Drodzy Kandydaci, wszyskie miejsca na konsultacje w Poradni zostały wykorzystane nie ma już żadnych wolnych miejsc!!!


Poradnia dla kandydatów na Wydział Aktorski AST wznawia działalność!

Konsulacje odbywać się będą w każdą sobotę, od 9 maja do 30 czerwca 2020 roku w godz. 16.00-18.00 na platformie MS TEAMS wg następujących reguł:

1. konsultacja podzielona jest na dwie tury: godz. 16:00-17:00 oraz 17:00-18:00

2. w godzinnych zajęciach mogą wziąc udział maksymalnie 4 osoby

3. prosimy o pamięciowe opanowanie jednego wiersza oraz fragmentu prozy

4. z konsultacji można skorzystać tylko jeden raz