Poradnia dla kandydatów WA

PORADNIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA WYDZIALE AKTORSKIM

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w okresie od listopada do kwietnia prowadzi Poradnię dla Kandydatów na Wydział Aktorski.

Konsultacje mają charakter grupowy, spotkanie rozpoczyna się krótkim warsztatem prowadzonym przez Pedagoga, następnie kandydaci indywidualnie pracują nad przygotowanym przez siebie tekstem literackim.
Prosimy o pamięciowe opanowanie jednego wiersza oraz jednego fragmentu prozy, a także zabranie ze sobą wygodnego stroju do ćwiczeń.
Konsultacje odbywają się  w  soboty w godz. 16.00-18.00 w budynku przy ul. Straszewskiego 22.

Najbliższe konsultacje w Poradni poprowadzą :

22 lutego 2020    dr Szymon Czacki - w ramach Dni Otwartych AST

29 lutego 2020    dr hab Rafał Dziwisz

7 marca 2020     dr hab Błażej Peszek

14 marca 2020   dr Barbara Sambor

21 marca 2020   dr hab Lidia Duda

28 marca 2020   dr hab Grzegorz Mielczarek 

4 kwietnia 2020

18 kwietnia 2020

25 kwietnia 2020

 

 

 

Uprzejmie prosimy o zapisywanie się na wybrany termin wysyłając na adres  dziekanat@ast.krakow.pl  zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, termin konsultacji, telefon kontaktowy. W zajęciach może wziąć udział minimalnie 6, a maksymalnie 20 osób. Konsultacje są bezpłatne.