Poradnia dla kandydatów WA

PORADNIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA WYDZIALE AKTORSKIM

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w okresie od listopada do kwietnia prowadzi Poradnię dla Kandydatów na Wydział Aktorski.

Konsultacje mają charakter grupowy, spotkanie rozpoczyna się krótkim warsztatem prowadzonym przez Pedagoga, następnie kandydaci indywidualnie pracują nad przygotowanym przez siebie tekstem literackim.
Prosimy o pamięciowe opanowanie jednego wiersza oraz jednego fragmentu prozy, a także zabranie ze sobą wygodnego stroju do ćwiczeń.
Konsultacje odbywają się  w  soboty w godz. 16.00-18.00 w budynku przy ul. Straszewskiego 22.

Zapraszamy na konsultacje pod opieką  Pedagogów:

16 marca       dr Katarzyna A. Małachowska - brak wolnych miejsc

23 marca       dr Szymon Czacki - brak wolnych miejsc

30 marca       mgr Joanna Mastalerz  - brak wolnych miejsc

6 kwietnia      dr hab Lidia Duda  - brak wolnych miejsc

13 kwietnia     - brak wolnych miejsc

27 kwietnia     - brak wolnych miejsc

Uprzejmie prosimy o zapisywanie się na wybrany termin wysyłając na adres  dziekanat@ast.krakow.pl  zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, termin konsultacji, telefon kontaktowy. W zajęciach może wziąć udział minimalnie 6, a maksymalnie 15 osób. Konsultacje są nieodpłatne.