Poradnia dla kandydatów WA

PORADNIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA WYDZIALE AKTORSKIM

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w okresie od listopada do kwietnia prowadzi Poradnię dla Kandydatów na Wydział Aktorski.

Konsultacje mają charakter grupowy, spotkanie rozpoczyna się krótkim warsztatem prowadzonym przez Pedagoga, następnie kandydaci indywidualnie pracują nad przygotowanym przez siebie tekstem literackim.
Prosimy o pamięciowe opanowanie jednego wiersza oraz jednego fragmentu prozy, a także zabranie ze sobą wygodnego stroju do ćwiczeń.
Konsultacje odbywają się  w  soboty w godz. 16.00-18.00 w budynku przy ul. Straszewskiego 22.

Zapraszamy na konsultacje pod opieką  Pedagogów:

7 kwietnia      prof. Jacek Romanowski -  limit miejsc został wyczerpany
14 kwietnia     dr Barbara Sambor - limit miejsc został wyczerpany
21 kwietnia     dr hab. Rafał Dziwisz - limit miejsc został wyczerpany
28 kwietnia     dr hab. Roman Gancarczyk - limit miejsc został wyczerpany

Uprzejmie prosimy o zapisywanie się na wybrany termin wysyłając na adres  dziekanat@ast.krakow.pl  zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, termin konsultacji, telefon kontaktowy. W zajęciach może wziąć udział minimalnie 6, a maksymalnie 12 osób. Konsultacje są nieodpłatne.