Poradnia dla kandydatów WA

PORADNIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA WYDZIALE AKTORSKIM

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w okresie od listopada do kwietnia prowadzi Poradnię dla Kandydatów na Wydział Aktorski.

Konsultacje mają charakter grupowy,  spotkanie rozpocznie  się krótkim warsztatem prowadzonym przez Pedagoga, następnie kandydaci indywidualnie pracują nad przygotowanym przez siebie tekstem literackim. Prosimy o pamięciowe opanowanie jednego wiersza oraz jednego fragmentu prozy, a także zabranie ze sobą wygodnego stroju do ćwiczeń. Konsultacje odbywają się  w  soboty w godz. 16.00-18.00 w budynku przy ul. Straszewskiego 22. Pierwsze konsultacje odbędą się 18 listopada, następne w kolejne soboty pod opieką  Pedagogów:

18 listopada    dr hab. Adam Nawojczyk

25 listopada    mgr Maciej Sajur

2 grudnia        mgr Szymon Czacki

9 grudnia        mgr Paulina Puślednik

16 grudnia      dr hab. Monika Jakowczuk

Uprzejmie prosimy o zapisywanie się na wybrany termin wysyłając na adres  dziekanat@ast.krakow.pl  zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, termin, telefon kontaktowy. W zajęciach może wziąć udział minimalnie 6 maksymalnie 12 osób. Konsultacje są nieodpłatne.