Poradnia dla kandydatów WRD

Poradnia dla kandydatów na Wydział Reżyserii Dramatu AST

Konsultacje odbywać się będą na platformie MS TEAMS w następujących terminach:

13.06.2020

godz. 12.00 – 13.00 poradnia dla kandydatów na spec. reżyseria teatralna;

godz. 13.00 – 14.00 poradnia na spec. dramaturg teatru

20.06.2020

godz. 12.00 – 13.00 poradnia dla kandydatów na spec. reżyseria teatralna;

godz. 13.00 – 14.00 poradnia na spec. dramaturg teatru

27.06.2020

godz. 12.00 – 13.00 poradnia dla kandydatów na spec. reżyseria teatralna;

godz. 13.00 – 14.00 poradnia na spec. dramaturg teatru

W godzinnych zajęciach może wziąć udział maksymalnie 8 osób

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko oraz numer telefonu proszę przesyłać na adres : poradniawrd@gmail.com