Beata Guczalska

Pracuję równocześnie na Wydziale Aktorskim i Wydziale Reżyserii Dramatu, dzięki czemu mogę dostrzegać potrzeby i zainteresowania studentów obu kierunków i w miarę możliwości je łączyć czy też krzyżować. Próbuję przekazać studentom aktorstwa perspektywę reżyserów i odwrotnie. Mam nadzieję, że te dwie perspektywy owocują poszerzeniem oferty programowej dla obu kierunków.
Organizowane przeze mnie konferencje oraz redagowane wydawnictwa pomagają studentom rozeznać się we własnej tradycji teatralnej, zainteresować się tematami, do których nie sięgają podczas planowych kursów. Niejednokrotnie przebywanie na konferencjach bądź lektura publikacji inspirowała studentów do wyboru tematu pracy magisterskiej.

Promotorstwo dyplomantów Wydziału Aktorskiego: w roku 2020 wypromowałam dwanaścioro magistrantów, w roku 2021 – pięcioro. Ogólnie w okresie ostatnich sześciu lat wypromowałam kilkudziesięciu magistrantów WA.

Promotorstwo magistrantów Wydziału Reżyserii Dramatu: student WRD Radosław Maciąg otrzymał nagrodę w konkursie na pracę magisterską organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2020 (praca Poza słowami. O funkcji języka w teatrze Romea Castellucciego).

2015 – nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za książkę Aktorstwo polskie – generacje
Trela, monografia twórczości i biografia, wyd. Marginesy, Warszawa 2015

Publikacje zagraniczne: Wo własti mieczty. Aktior w tieatrie Krystiana Lupy, w: „Pietierburgskij Tieatralnyj Żurnał”, 1/2018, Sous empire du rêve, w: Salle d’attente de Krystian Lupa,Editionnes Antipodes, Lausanne 2019
Publikacje krajowe: Wajda i aktorzy, w: „Przestrzenie teorii” nr 27/2017; Aktorstwo według Axera, w: Kto to był Erwin Axer? Warszawa 2019; Konrad Swinarski: świat jako wróg, w: Kilka słów o Konradzie Swinarskim, Warszawa 2021
Redakcja naukowa książek: 70 lat Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Kraków 2017; Jerzy Jarocki. Głosy, wspomnienia, wywiady, Kraków 2020; Krystian Lupa, artysta i pedagog Kraków 2021

Kierownictwo grantów badawczych w AST.

Konferencje krajowe: Wajda 90, Kraków 5-6 czerwca 2016; Odpowiedź Jarockiemu , Kraków 2- 3 grudnia 2016: Teatr a kościół, Warszawa 11-12 maja 2017; Kto to był Erwin Axer? Warszawa 20-21 października 2017; Kilka słów o Konradzie Swinarskim, Warszawa 14 listopada 2019

Konferencje międzynarodowe: Ukrainska i polskaja politiczna emigracyja XX stoletija, Kijów 23-25 maja 2018; Krystian Lupa, artysta i pedagog Kraków 5 -6 grudnia 2018
Promotorstwo doktoratów: Agnieszka Korytkowska (2018), Michał Zadara (2019)

Recenzja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym : Joanna Krakowska-Narożniak (2017), Piotr Cieplak (2017), Piotr Gruszczyński (2018), Ewa Dąbek-Derda (2018)