Bronisław Maj

Bronisław Maj – ur. 19 XI 1953 r. w Łodzi.

Od 1972 mieszka w Krakowie, gdzie ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim 1977; na tymże Uniwersytecie od 1979 roku wykłada literaturę współczesną i poezję; dr 1988; po 1989 roku prowadził gościnne wykłady i zajęcia „creativ writing” na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych; wykłada literaturę i poezję w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Debiutował jako poeta w miesięczniku „Poezja” w 1970 roku. Wydał kilkanaście książek poetyckich, od „Wierszy” 1980  po wybór „Gołębia, Krupnicza, Bracka” 2007 i wiersze zebrane „Antologia” 2013.

Jego utwory tłumaczone były ( m.in. przez Cz. Miłosza, R. Hassa, S. Barańczaka, C. Cavanagh, K. Dedeciusa, A. Bodegarda) na angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, niderlandzki, flamandzki, szwedzki, rosyjski, hebrajski, czeski, słowacki, bułgarski, węgierski, litewski, słoweński, serbsko-chorwacki, białoruski, wietnamski, albański, rumuński – i publikowane w wielu krajach.

Laureat wielu nagród literackich, m.in.: Fundacji im. Kościelskich 1984, Nagrody PEN-Clubu za twórczość poetycką 1995.

Oprócz poezji zajmuje się historią literatury i krytyką (monografia poezji T. Gajcego „Biały chłopiec” 1992); pisze dla teatru ( m.in. 2003 Teatr Narodowy w Warszawie wystawił „Żaby” Arystofanesa w jego parafrazie), opery (m.in. „Zielone Drzewo Życia”, muz G. Turnau, Teatr Wielki Warszawa 2001), dla radia i kina (m.in. scenariusz filmu „Angelus” 2001, nominacja do Nagrody Polskie Orły); pisał felietony dla „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” ( ich wybór „Kronika wydarzeń artystycznych, kulturalnych, towarzyskich i innych” z przedmową Wisławy Szymborskiej ukazał się w 1997) oraz „Charakterów”, „Miesięcznika Kapitałowego” i „Medycyny Praktycznej”.

Autor wielkich widowisk plenerowych (m.in. „Nowy Targ”, 1998; „Neomonachomachia” 2016)

Autor tekstów piosenek z muzyką  m.in.: E. Korneckiej,  Z. Koniecznego,  A. Zaryckiego, S. Radwana,  J. K. Pawluśkiewicza,  G. Turnaua.

W 1981 roku szef działu kultury w dwutygodniku „Student”.

W stanie wojennym i w latach 80-tych, objęty zakazem druku, działał w podziemiu wydawniczym, m.in. w redakcji „Arki”.

Założyciel i naczelny redaktor niezależnego „żywego” pisma literackiego „NaGłos” 1983; potem jego drukowanej postaci 1990 – 97.

Dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Kulturalną podziemnej Solidarności (1983 i 1984).

Współzałożyciel krakowskiego Teatru KTO (1977), w którym działał jako autor i aktor, i z którym współpracuje do dziś.

Współgospodarz Krakowskiego Salonu Poezji w Teatrze im. J. Słowackiego, od 2002.

Od 2011 organizator i twórca programu festiwalu Krakowska Noc Poezji, dla którego pisze też poetyckie widowiska plenerowe.

2014-15 – na zaproszenie Prezydenta RP – przygotował i prowadził Narodowe Czytania polskiej klasyki.

Sporadycznie – aktor teatralny ( m.in. „Fragment dramatyczny II” S. Becketta w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie 2006) i filmowy („Kraj świata” 1993); śpiewak operowy („Napój miłosny” G. Donizettiego w Operze Krakowskiej); muzyk rockowy (g, voc).

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (którego jest współzałożycielem), PEN-Clubu, Polskiej Akademii Filmowej.

Od 2015 członek Rady Literatury przy Prezydencie  Miasta Krakowa.

Laureat Nagrody Miasta Krakowa, 2015.

Odznaczony medalem Dziękujemy za Wolność, przyznanym za działalność opozycyjną przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności, 2016.