Jacek Romanowski

profesor sztuk teatralnych (17.01.2013), Sztuki Filmowe i Teatralne

W teatrach, filmach i telewizji zagrałem ok. 150 ról. Pracowałem etatowo w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, w Starym Teatrze w Krakowie(obecnie Narodowy Stary Teatr), gościnie w krakowskich teatrach: im. J. Słowackiego, STU, Ludowym, Bagateli, Nowym i warszawskim Teatrze Rozmaitości TR . Grywam w repertuarze klasycznym i współczesnym – od antycznych tragedii po współczesny dramat postmodernistyczny, powierzano mi role farsowe, komediowe, dramatyczne, szczególnie sobie cenię role pisane wierszem klasycznym; występuję też w spektaklach muzycznych, prezentując moje możliwości wokalne. Nagrałem kilkaset audycji radiowych.

1. Goneryla – Król Lear W. Szekspir , reż. J. Klata Narodowy Stary Teatr (2014). Udział w festiwalach: Gdańsk, Wenecja, Pekin, Petersburg.
2. Ojciec – Murzyni we Florencji , Wedrana Rudan, reż. I. Kempa Teatr Nowy w Krakowie (2018) Udział w festiwalach: Warszawskie Spotkania Teatralne, Boska komedia w Krakowie , Kaliskie Spotkania Teatralne.
3. Dorwać mistrza Radwana – scenariusz, reżyseria, prowadzenie , wykonanie utworów muzycznych; Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie (2018)
4. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas sobie okrutnie , Teatr radiowy Radio Kraków, reż. D. Segda (2018)
5. Edward Kawecki – Panny z Wilka, J . Iwaszkiewicz, reż. A. Glińska, Narodowy Stary Teatr ((2018) Udział w festiwalach : Lubelskie Spotkania Teatralne, Warszawskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej w Kaliszu, Boska komedia w Krakowie, Opolskie Konfrontacje Klasyki
6. Cykl czytań performatywnych dramatów Czechowa Wujaszek Wania, Iwanow, reż. A. Glińska Narodowy Stary Teatr( 2019) streaming
7. Ojciec – film fabularny pt. Podróż , reż. A. i W. Sasnalowie (2020)
8. Ksiądz – Ci co mnie niosą , S. Mrożek, reż. Artur Wiecek , Teatr Stu Kraków( 2020)
9. Zbigniew Herbert- Kochana Wisełko, najdroższy Zbyszku , T. Nyczek na podst. korespondencji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, reż. M. Grabowski Narodowy Stary Teatr (2020)
10. Czebuytykin – 3 siostry , A. Czechow, reż. Luk Perceval , koprodukcja Tr Warszawa/Narodowy Stary Teatr, (2021) Udział w festiwalach Pilzno (Czechy), Dialog – we Wrocławiu, Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, Boska komedia w Krakowie

Nagrody: nagroda I stopnia Rektora AST 2018, nagroda. im. Ireny i Tadeusza Byrskich festiwal Dwa Teatry w Sopocie, nagroda im. Romany Bobrowskiej Polskie Radio Kraków (2020)
Nagroda Teatralna im. St. Wyspiańskiego (2018) – przyznana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Od wielu lat prowadzę przedmiot „Wiersz” – głównie na I roku (czasem na II). Pomagam studentom; zdobyć umiejętność posługiwania się wierszem na scenie. Pracujemy nad monologami klasycznymi (pisanymi 11-to i 13-to zgłoskowcami- Mickiewicz, Słowacki, Szekspir, Byron) i wierszami współczesnymi (Szymborska, Miłosz, Herbert, Różewicz). Tematem ćwiczeń są też dialogi wierszem. Praca ma charakter zespołowy – próbujemy konstruować sytuacje sceniczne oparte na tekstach poetyckich, staramy się posługiwać „ćwiczebnym” ruchem scenicznym. Właściwy rytm wypowiedzi i wyrazistość słowa – to podstawa tej pracy.

Jestem kierownikiem projektu realizowanego w AST (od 2019 r.) w ramach III osi priorytetowej Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (numer i nazwa działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych): „Kierunek Przyszłość – w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku”. Instytucja prowadząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownictwo projektu badawczego nr DZSt/PB/WA/2015/8 realizowanego ze środków przeznaczonych na działalność statutową Uczelni: „Analiza kinetyczna wybranych ćwiczeń akrobatycznych wykonywanych przez studentów PWST” .

„Efektywność uczenia się wybranych czynności ruchowych realizowanych przez studentów PWST w Krakowie w zależności od poziomu kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych” – publikacja w Zeszytach Naukowych 2015/7.

Dostosowanie metod kształcenia w zakresie nauczania wiersza do sytuacji pandemicznej – niemal z dnia na dzień zmuszeni zostaliśmy do pracy on-line. Powstała zatem konieczność przeformułowania wieloletnich, sprawdzonych w praktyce i przynoszących efekty sposobów pracy nad tekstem, komunikacji ze studentem, pracy indywidualnej i zespołowej, przygotowania prezentacji egzaminacyjnej.

Ponadto: Politechnika Krakowska Podyplomowe przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela – dwa semestry (bieżący i poprzedni letni) warsztaty z retoryki i emisji głosu?

Pełnienie funkcji mentora (pedagoga prowadzącego indywidualny tok studiów) p. Piotra Głowackiego.

Trzykrotna prezentacja pokazów egzaminacyjnych studentów w ramach Salonu Poezji Anny Dymnej (Teatr im. J. Słowackiego oraz Narodowy Stary Teatr).