Roman Gancarczyk

dr hab. Rok uzyskania: 2015
profesor nadzwyczajny AST / Sztuki Filmowe i Teatralne

Doświadczenie pedagogiczne w tym okresie (2015-2021) to przede wszystkim praca ze studentami III-go roku WA nad „Scenami współczesnymi”, „Scenami klasycznymi” i „Praca nad rolą”. To nieustanne poszukiwanie nowych strategii dydaktycznych oraz chęć sprostania nowym wyzwaniom jakie niesie z sobą próba formowania adeptów sztuki aktorskiej dla współczesnego, dynamicznie zmieniającego się, teatru. To także liczne pokazy wspólnej pracy ze studentami na tzw. „Dniach otwartych AST” i „Egzaminach na piątkę”. Wreszcie opieka pedagogiczna nad „Kołem Naukowym AST” w latach 2017/2018.

Role:
W. Szekspir „Hamlet”. Reż. Krzysztof Garbaczewski. Rola: Hamlet. Prem.: 13.06.2015 NST
E. Jelinek „Podopieczni”. Reż. Paweł Miśkiewicz. Rola: kreacja zbiorowa. Prem. 9.04.2016 NST
W. Gombrowicz „Kosmos”. Reż. Krzysztof Garbaczewski. Rola: Leon. Prem. 5.01.2017 NST
S. Wyspiański „Wesele”. Reż. Jan Klata. Rola: Dziennikarz. Prem. 12.05.2017 NST
T. Śpiewak/T. Gislason „Królestwo”. Reż. Remik Brzyk. Rola: Moesgaard. Prem. 9.02.2019 NST
B. Leśmian/J. Palikot „Nic”. Reż. Krzysztof Garbaczewski. Rola: kreacja zbiorowa. Prem. 28.03.2019 NST
M. Houellebecq „Serotonina”. Reż. Paweł Miśkiewicz. Rola: Florent. Prem. 20.12.2019 Teatr Studio w Warszawie
T. Śpiewak „Aktorzy prowincjonalni. Sobowtór”. Reż. Michał Borczuch. Rola: kreacja zbiorowa. Prem. 27.10.2020 NST
P. Demirski „Jeńczyna”. Reż. Monika Strzępka. Rola: Ksiądz. Prem. 31.12.2020 NST
N. Fiedorczuk/A. Smolar „Halka”. Reż. Anna Smolar. Rola: Stolnik. Prem. 17.04.2021 NST