Włodzimierz Szturc

Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc wykłada w Uniwersytecie Jagiellońskim (Katedra Teatru i Dramatu) oraz w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.  Jest historykiem teatru i dramatu, znawcą literatury XIX wieku, badaczem kultur starożytnych i rytuałów, które są przedmiotem jego wykładów z antropologii kulturowej i mitoznawstwa porównawczego.  W centrum jego refleksji znajduje się twórczość Norwida, Słowackiego, Wyspiańskiego i Becketta. Był wykładowcą na uniwersytetach w Paryżu, Tours i Grenoble. Jest dramaturgiem (m.in. DO DNA) oraz autorem, którego sztuki są interpretowane jako rytualne dramaty metafizyczne (debiut w Teatrze Współczesnym w Szczecinie Magnifikat w reż. Anny Augustynowicz, 1995 r.). Jest autorem 15 książek oraz setek artykułów z dziedziny sztuki, teatru, literatury i antropologii kultury. Sztuki teatralne zebrane w tomie Trauma (2015). W Akademii Sztuk Teatralnych prowadzi seminaria magisterskie, wykłada zagadnienia związane z teatrem polskim w powiązaniu z dziejami myśli i sztuki światowej.