Wydział Aktorski

Wydział Aktorski im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Dziekan dr hab. Adam Nawojczyk
Prodziekan dr hab. Monika Jakowczuk
 

Dziekanat:
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. +48 12 422-72-89, +48 12 422-72-89 , +48 12 422-18-55, +48 12 422-18-55, wew. 20, 21
fax +48 12 422-02-09

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek aktorstwo
Specjalność aktorstwo dramatyczne

wokalno - aktorska
Czas studiów 9 semestrów
Limit przyjęć coroczna Uchwała Senatu AST
Liczba studentów 22 osoby na specjalności aktorstwo dramatyczne

8 osób na specjalności wokalno - aktorskiej