Wydział Aktorski

Wydział Aktorski im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Dziekan dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST
Prodziekan dr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST

Dziekanat:
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. 12 362 71 21
fax 12 422 02 09

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek aktorstwo
Specjalność aktorstwo dramatyczne

wokalno-aktorska
Czas studiów 9 semestrów
Limit przyjęć coroczna Uchwała Senatu
Liczba studentów 22 osoby na specjalności aktorstwo dramatyczne

8 osób na specjalności wokalno-aktorskiej