Wydział Reżyserii Dramatu

Dziekan dr hab. Olga Katafiasz, prof. AST
 

Dziekanat:
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. 12 362 71 20
fax 12 422 02 09

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek reżyseria
Specjalności

reżyseria teatralna
dramaturg teatru
reżyseria teatru muzycznego

Czas studiów 10 semestrów
Limit przyjęć coroczna Uchwała Senatu
Liczba studentów

4 osoby na specjalność reżyseria teatralna
4 osoby na specjalność dramaturg teatru
2 osoby na specjalność reżyseria teatru muzycznego