Wydział Reżyserii Dramatu

Dziekan dr hab. Iwona Kempa
Prodziekan dr Iga Gańczarczyk
   

Dziekanat:
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. 12 422-72-89,  12 422-18-55 wew. 20, 21
fax 12 422-02-09

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek reżyseria
Specjalności

reżyseria teatralna

dramaturg teatru

reżyseria teatru muzycznego

Czas studiów 10 semestrów
Limit przyjęć coroczna Uchwała Senatu
Liczba studentów

4 osoby na specjalność reżyseria teatralna

4 osoby na specjalność dramaturgia

2 osoby na specjalność reżyseria teatru muzycznego