Zasady rekrutacji WRD

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
ZASADY REKRUTACJI
na rok akademicki 2017/2018

Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie

- kierunek: reżyseria, specjalność - reżyseria teatralna,

- kierunek: reżyseria, specjalność - dramaturg teatru,

- kierunek: reżyseria, specjalność – reżyseria teatru muzycznego.