Zasady rekrutacji WRD

ZASADY REKRUTACJI
na rok akademicki 2018/2019

Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie

- kierunek: reżyseria, specjalność - reżyseria teatralna
- kierunek: reżyseria, specjalność - dramaturg teatru
- kierunek: reżyseria, specjalność – reżyseria teatru muzycznego