4. FORUM MŁODEJ REŻYSERII | 21-23.11.2014

Werdykt jury 4. Forum Młodej Reżyserii | 23 listopada 2014 r.


Po obejrzeniu jedenastu prac konkursowych jury w składzie:

  • Adam Orzechowski
  • Michał Komar
  • Łukasz Drewniak

przyznało następujące nagrody:

TRZECIĄ NAGRODĘ ufundowaną przez Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w wysokości czterech tysięcy złotych

  • Małgorzacie Warsickiej za reżyserię przedstawienia „Jacobi i Leidental” z Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

DRUGĄ NAGRODĘ ufundowaną przez Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w wysokości sześciu tysięcy złotych

  • Marcinowi Hycnarowi za reżyserię przedstawienia „Jacobi i Leidental” z Teatru Powszechnego im. Z. Hübnera oraz Teatru TU i TERAZ w Warszawie

NAGRODĘ GŁÓWNĄ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości piętnastu tysięcy złotych

  • Judycie Berłowskiej za pracę reżyserską „Bez ojcowizny”

Jury chciałoby ponadto wyróżnić kierunek poszukiwań twórczych

  • Macieja Gorczyńskiego za pracę reżyserską „Oj tam na hori” (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)
  • Wojciecha Pitali za pracę reżyserską „Niewinni postczarodzieje” (uczelnia: Akademia Teatralna w Warszawie)
  • Michała Salwińskiego za pracę reżyserską „Moja córeczka” (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)