5. Forum Młodej Reżyserii | 20-22.11.2015

Werdykt jury 5. Forum Młodej Reżyserii | 22 listopada 2015 r.


Po obejrzeniu jedenastu prac konkursowych jury w składzie:

  • Anna Augustynowicz
  • Grzegorz Jarzyna
  • Paweł Wodziński

przyznało następujące nagrody:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości piętnastu tysięcy złotych

  • Jędrzejowi Piaskowskiemu za reżyserię przedstawienia „Versus” (uczelnia: Akademia Teatralna w Warszawie, Filia w Białymstoku)

Jury chciałoby ponadto wyróżnić kierunek poszukiwań twórczych:

  • Patrycji Kowańskiej za pracę reżyserską „Mewa. 5 sekund z Czechowa” (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)
  • Michała Salwińskiego za pracę reżyserską „Minimum” (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)
  • Agaty Dyczko za reżyserię przedstawienia „Mały ma dziewczynę” (uczelnia: Akademia Teatralna w Warszawie)