9. Forum Młodej Reżyserii | 15-17.11.2019

Werdykt jury 9. Forum Młodej Reżyserii | 17 listopada 2019 r.


Po obejrzeniu jedenastu prac konkursowych jury w składzie:

  • Anna Augustynowicz – dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie
  • Cezary Niedziółka – zastępca dyrektora, kierownik literacki Teatru Wybrzeże w Gdańsku
  • Jakub Krofta – dyrektor artystyczny Wrocławskiego Teatru Lalek

przyznało NAGRODĘ GŁÓWNĄ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości piętnastu tysięcy złotych

  • Markowi Idzikowskiemu za spektakl „Odmęt” (uczelnia: Wydział Sztuki Lalkarskiej Filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku)

Jury przyznało również nagrody ufundowane ze środków otrzymanych z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (łącznie dziesięć tysięcy złotych).

Nagrody otrzymali: 

  • Zofia Gustowska za spektakl „Beatrix Cenci” otrzymała nagrodę w wysokości dwóch tysięcy złotych (uczelnia: Wydział Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) 

dwie nagrody równorzędne po cztery tysiące złotych otrzymali:  

  • Sławomir Narloch za spektakl „Oratorium o mleku” (uczelnia: Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie)    
  • Marcin Zbyszyński a spektakl „Powierzchnie gładkie” zrealizowany w Stowarzyszeniu Potem-o-tem (uczelnia: Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie).