Wymina dźwigu osobowo-towarowego

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie otrzymała z programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wymiana dźwigu osobowo-towarowego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie”. 

Wartość dofinansowania wynosi 170 000 zł, wartość całego zadania ok. 258 000 zł.

Efektem realizacji zadania zakończonego w grudniu 2020 r. jest nowoczesny, estetyczny, przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach dźwig osobowo-towarowy w budynku AST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.