Zabudowa podcieni oraz zakup pulpitu sterowania oświetlenia

W 2018 r. Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie zrealizowała zadanie p.n.
Zabudowa podcieni oraz zakup pulpitu sterowania oświetlenia

We wrześniu  2018 r. zakończono prace związane z włączeniem  podcieni od strony ul. Piłsudskiego w Krakowie do budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego. Dzięki zakończeniu robót budowlanych  zwiększono powierzchnię obiektu, uzyskano nową przestrzeń, z przeznaczeniem na poprawę komunikacji w obrębie sali teatralnej oraz promocję działalności kulturalnej. Przestrzeń podcieni po włączeniu jej w strukturę obiektu pełni funkcję naturalnego przedłużenia foyer sceny teatralnej na parterze. Służy nie tylko studentom i pracownikom Uczelni, ale także widzom (w różnym wieku) spektakli teatralnych i innych wydarzeń odbywających się na Scenie im. St. Wyspiańskiego (konferencje, wykłady, festiwale, koncerty). Ściany nowej, uzyskanej po włączeniu podcieni do budynku,  przestrzeni zostaną wykorzystane do wykonania ekspozycji graficznej, na której znajdą się informacje o najciekawszych spektaklach zrealizowanych w AST.

W 2018 r. zakupiono nowy pulpit sterowania oświetleniem scenicznym, na Scenę im. St. Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.  Modernizacja wyposażenia sceny teatralnej wynikała z konieczności dostosowania warunków technicznych do wymogów współczesnego teatru, w którym technika odgrywa znaczącą rolę. Zakup pulpitu do sterowania oświetleniem scenicznym dał nowe, lepsze możliwości techniczne realizacji spektakli dyplomowych – nowy pulpit został dostarczony na początku listopada 2018 r.  i od razu po dostawie i przeszkoleniu pracowników jest wykorzystywany do obsługi  prób i spektakli studentów AST oraz dla realizacji wydarzeń kulturalnych na Scenie im. St. Wyspiańskiego. Zakup pulpitu sterowania oświetlenia stworzył nowe warunki techniczne do podniesienia jakości prezentacji artystycznych.

We wrześniu  2018 r. zakończono prace związane z włączeniem  podcieni od strony ul. Piłsudskiego w Krakowie do budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego. Dzięki zakończeniu robót budowlanych  zwiększono powierzchnię obiektu, uzyskano nową przestrzeń, z przeznaczeniem na poprawę komunikacji w obrębie sali teatralnej oraz promocję działalności kulturalnej. Przestrzeń podcieni po włączeniu jej w strukturę obiektu pełni funkcję naturalnego przedłużenia foyer sceny teatralnej na parterze. Służy nie tylko studentom i pracownikom Uczelni, ale także widzom (w różnym wieku) spektakli teatralnych i innych wydarzeń odbywających się na Scenie im. St. Wyspiańskiego (konferencje, wykłady, festiwale, koncerty). Ściany nowej, uzyskanej po włączeniu podcieni do budynku,  przestrzeni zostaną wykorzystane do wykonania ekspozycji graficznej, na której znajdą się informacje o najciekawszych spektaklach zrealizowanych w AST.

W 2018 r. zakupiono nowy pulpit sterowania oświetleniem scenicznym, na Scenę im. St. Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.  Modernizacja wyposażenia sceny teatralnej wynikała z konieczności dostosowania warunków technicznych do wymogów współczesnego teatru, w którym technika odgrywa znaczącą rolę. Zakup pulpitu do sterowania oświetleniem scenicznym dał nowe, lepsze możliwości techniczne realizacji spektakli dyplomowych – nowy pulpit został dostarczony na początku listopada 2018 r. i od razu po dostawie i przeszkoleniu pracowników jest wykorzystywany do obsługi  prób i spektakli studentów AST oraz dla realizacji wydarzeń kulturalnych na Scenie im. St. Wyspiańskiego. Zakup pulpitu sterowania oświetlenia stworzył nowe warunki techniczne do podniesienia jakości prezentacji artystycznych.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury