10. Forum Młodej Reżyserii | 13-17.05.2021

Z uwagi na epidemię SARS-CoV-2 zaplanowane na listopad 2020 roku, 10. Forum Młodej Reżyserii zostało przesunięte na termin 13-17 maja 2021 r. Trwająca pandemia oraz  obowiązujące obostrzenia sanitarne spowodowały podjęcie przez organizatora, w uzgodnieniu z partnerami wydarzenia, decyzji o formule online.


Werdykt jury 10. Forum Młodej Reżyserii | 17 listopada 2021 r.

Na wstępie pragniemy docenić ogrom pracy i determinacji Organizatorów 10. Forum Młodej Reżyserii. Pandemia to czas, który wyjątkowo boleśnie dotyka ludzi teatru. Szczególnie trudna jest w nim sytuacja absolwentek i absolwentów kierunków artystycznych, którzy praktycznie pozbawieni są szans na profesjonalny debiut. Dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni władzom Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie za zorganizowanie tego wydarzenia, które ma kluczowe znaczenie dla promocji zawodowej absolwentek i absolwentów wydziałów reżyserii w Polsce.
Jednocześnie pragniemy wyrazić uznanie dla wyraźnego wzrostu jakości artystycznej prac studentów Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.
Ze względu na zróżnicowany charakter rejestracji prac konkursowych (rejestracja techniczna, streaming live, wersja kamerowa) pragniemy zaznaczyć, że ten aspekt wyłączyliśmy z naszej oceny, kładąc główny nacisk na: poszukiwanie własnego języka teatralnego, sprawność przeprowadzania sensów i myśli oraz umiejętność pracy z aktorami i aktorkami.


Po obejrzeniu trzynastu prac konkursowych jury w składzie:

  • Dorota Ignatjew – dyrektorka Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi
  • Robert Drobniuch – dyrektor Teatru Lalek Guliwer w Warszawie
  • Wojciech Faruga – dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy

przyznało następujące wyróżnienia i nagrody:

  • WYRÓŻNIENIE HONOROWE za wizualną wyobraźnię i plastykę spektaklu „nie-walentynki” otrzymała Ada Tabisz (uczelnia: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu)
  • WYRÓŻNIENIE HONOROWE za konsekwentną i dotkliwą kreację aktorską w spektaklu „Un soir d’avril” otrzymała Daria Polunina

NAGRODA ufundowana przez Fundację Sceny im. St. Wyspiańskiego w wysokości tysiąca pięciuset złotych za wyróżniającą się osobowość aktorską dla Izabelli Dudziak za rolę w spektaklu „Orfeusz i Eurydyka // All about love no.1”

Dwie równorzędne NAGRODY VERBA Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w wysokości pięć tysięcy złotych każda, za wrażliwość na oryginalny tekst literacki i umiejętność aktualizowania i poszerzania jego znaczeń przez świadome umieszczenie go w nowym, autorskim kontekście otrzymały:

  • Olga Ciężkowska (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) za reżyserię spektaklu „Orfeusz i Eurydyka // All about love no.1 
  • Weronika Maria Kuśmider (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) za reżyserię spektaklu „Un soir d’avril”

NAGRODĘ GŁÓWNĄ Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości piętnastu tysięcy złotych, za wrażliwość i autorską drogę w rozczytywaniu i redefiniowaniu archetypów kultury otrzymał

  • Jan Jeliński (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) za reżyserię spektaklu „Nimfy 2.0”. 

Prezentacje odbyły się jako udostępnienia typu VideoOnDemand zrealizowanych nagrań audiowizualnych spektakli oraz transmisje na żywo wykonywanych spektakli. Po spektaklach odbyły się spotkania online z twórcami, prowadzone przez studentki i studentów młodszych lat kierunków reżyseria oraz wydziału Wiedzy o Teatrze AT.  Dodatkowo  zaprezentowano 10 pokazów towarzyszących oraz wydarzenia  bloku działającej przy AST Pracowni Dramaturgicznej. Wszystkie wydarzenia były dostępne bezpłatnie na platformie internetowej PlayKraków.com, administrowanej przez krakowskie Biuro Festiwalowe. Spotkania oraz zakończenie Forum były jednocześnie transmitowane w mediach społecznościowych (Facebook).  

W ramach 10. Forum Młodej Reżyserii odbyły się 43 wydarzenia online, łącznie: 458,5 godzin transmisji.
Całkowita liczba odtworzeń wydarzeń to 3 633.