3. FORUM MŁODEJ REŻYSERII | 14-17.11.2013

Werdykt jury 3. Forum Młodej Reżyserii | 17 listopada 2013 r.


Po obejrzeniu siedmiu prac konkursowych jury w składzie:

  • Joanna Targoń
  • Juliusz Chrząstowski
  • Marek Fiedor

przyznało następujące nagrody:

dwie równorzędne NAGRODY GŁÓWNE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości siedmiu i pół tysiąca złotych każda:

  • Kamili Michalak za reżyserię przedstawienia „Bachantki” (uczelnia: Akademia Teatralna w Warszawie)
  • Tomaszowi Cymermanowi za reżyserię przedstawienia „Bracia Karamazow” (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)

Uzasadnienie werdyktu komisji wyłaniającej laureata nagrody – stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Forum Młodej Reżyserii 2013

Jury Forum Młodej Reżyserii 2013 roku postanowiło podzielić nagrodę miedzy dwie osoby, których prace zdecydowanie wyróżniały się spośród wszystkich zgłoszonych do udziału w Forum:

  • Kamili Michalak („Bachantki”) – za twórcze poszukiwania języka scenicznego, łączącego teatr, operę i warstwę wizualną
  • Tomaszowi Cymermanowi („Bracia Karamazow”) – za odważną interpretację klasycznego tekstu i twórczą pracę z aktorem.

Obie propozycje młodych artystów stanowią w równym stopniu oryginalne, ambitne propozycje teatralne radykalnie różniące się fundamentalnymi założeniami adaptacyjnymi i inscenizacyjnymi. Wobec powyższego przyznane nagrody-stypendia traktować należy jako równorzędne.