13.FMR 2023

20.11.2023

Werdykt Jury 13. Forum Młodej Reżyserii  z dnia 19 listopada 2023 r.

Po obejrzeniu dwunastu prac konkursowych jury w składzie:
–  Dorota Kowalkowska – przewodnicząca,
–  Marek Fiedor,
–  Piotr Gruszczyński,
  
postanowiło przyznać: 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości piętnastu tysięcy złotych dla Barbary Bendyk (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) za reżyserię przedstawienia „Pies”.
Dwie równorzędne nagrody po 5.000 zł
1. Nagroda VERBA Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dla Tadeusza Pyrczaka (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) za reżyserię spektaklu  „PRAWDZIWE ROSENTHALE”.
2. Nagroda dla Miłosza Mieszkalskiego (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) za reżyserię spektaklu „BAJKA NA DOBRANOC”.

„Jury 13. Forum Młodej Reżyserii pragnie wyrazić swoją radość z powodu wysokiego poziomu zaprezentowanych prac, gorącej, twórczej i wspólnotowej atmosfery spotkania oraz różnorodności form,  i podejmowanych tematów. Dokonując naszego wyboru kierowaliśmy się nie tylko kryteriami warsztatowymi, ale także szukaliśmy nowych, autorskich głosów artystycznych. Forum Młodej Reżyserii rozwijając się z roku na rok stało się niezbędnym dla środowiska spotkaniem, co chcielibyśmy podkreślić dziękując organizatorowi.”


Podczas 13. FMR przyznano również NAGRODY:

Nagroda Związku Artystów Scen Polskich:

 • Najlepszy ReżyserPatryk Warchoł (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) za spektakl „МАТЬ | MATKA”,
 • Najlepsza AktorkaVolha Kalakoltsava (Ольга Колокольцева) w spektaklu „МАТЬ | MATKA” w reż. Patryka Warchoła,
 • Najlepsza Dramaturżka: Anita Szymańska – dramaturgia spektaklu „МАТЬ | MATKA” w reż. Patryka Warchoła.

Nagroda Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie „Nowy Świat” w postaci zaproszenia do realizacji spektaklu: Tadeusz Pyrczak (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), reżyser spektaklu „PRAWDZIWE ROSENTHALE”.


Nagrody Teatru Współczesnego w Szczecinie:

 • udział jako wydarzenie towarzyszące w 57. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTRAPUNKT dla spektaklu „SPOŁECZNE SPA” – w docenieniu kolektywnej pracy na styku teatru i tańca, które poszukuje odpowiedzi na bardzo ważne również dla nas pytanie czym może być teatr
 • udział w III edycji rezydencji artystycznej SCENA NOWE SYTUACJE dla Bartłomieja Juszczaka (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) i jego sztuki „Imię zmienione”, za bardzo czujne, wrażliwe oko na otaczającą rzeczywistość i odpowiedzialne tworzenie teatru z dużą uważnością na widza, co jest niezwykle istotne w przypadku teatrów publicznych, które należą do całego społeczeństwa.

Nagrodę TR Warszawa wspierającą rozwój najciekawszych reżyserek i reżyserów teatralnych otrzymał Krzysztof Zygucki (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie).
Nagroda została przyznana za:
– odważny koncept spektaklu „HA HA HA” pozwalający szukać tego, co wzmacniające w sytuacjach, które wydają się beznadziejne;
– uważną i energetyzującą reżyserię czytania performatywnego tekstu Klaudii Gębskiej „Maria Zosia Ania Frania, służąca nie jest do gadania!”;
– wrażliwość klasową i pracę z archeologią niewolnictwa w tekście „cham korpoman”.

Wyróżnienie zespołu programowego TR Warszawa w postaci rezydencji artystycznej dla Eugenii Balakirevej (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), autorki spektaklu „Praca z aktorem. Proces” i tekstu „Trzy sceny wylosowanego życia, ale kogo w sumie to obchodzi”.


Nagroda Dyrektora Teatru Łaźnia Nowa oraz Międzynarodowego Festiwalu Boska Komedia Bartosza Szydłowskiego – zaproszenie do prezentacji w ramach Festiwalu następujących spektakli: „HA HA HA” w reż. Krzysztofa Zyguckiego„PIES” w reż. Barbary Bendyk„PRAWDZIWE ROSENTHALE” w reż. Tadeusza Pyrczaka.


Nagroda Teatru Potem-o-tem możliwość prezentacji spektaklu w siedzibie Teatru dla „SPOŁECZNE SPA” w reż. Bartłomieja Juszczaka (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie).


Nagrodę Debiut przyznaną przez Teatr Polski w Szczecinie otrzymał Tadeusz Pyrczak (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) za reżyserię spektaklu „PRAWDZIWE ROSENTHALE”.


Nagrodę Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w postaci Rezydencji Dramaturgicznej otrzymała Julia Nowak (Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie).


Nagrodą specjalną „WyspianKiss” Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach zostali uhonorowani: Krzysztof ZyguckiPiotr Mateusz Wach, Eugenia Balakireva, Miłosz Mieszkalski – studenci Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.


Nagroda Teatru Nowego w Poznaniu: zaproszenie do współpracy dla dwojga reżyserów Barbary Bendyk i Miłosza Mieszkalskiego (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) oraz zaproszenie do prezentacji w siedzibie Teatru spektaklu „PIES” w reż. Barbary Bendyk.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Tegoroczne Forum Młodej Reżyserii zgromadziło w Krakowie liczne grono dyrektorów teatrów, twórców, teoretyków, znawców i wielbicieli teatru z kraju i z zagranicy. Zaprezentowanych zostało 12 prac konkursowych, 4 prace reżyserskie w ramach nurtu OFF, odbyły się także czytania performatywne, spotkania i dyskusje.

Prezentację spektakli poprzedził panel dla studiujących reżyserię pod nazwą: „Jak funkcjonować w zawodzie reżysera i dramaturga”. Były to spotkania z osobami reprezentującymi organizacje zawodowe, zbiorowego zarzadzania i teatry nieinstytucjonalne: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Zespół Potem-o-tem, Gildię Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych. Dyrektor Krzysztof Lewandowski i Małgorzata Semil reprezentujący ZAiKS omówili zagadnienia prawa autorskiego w zawodzie reżysera i dramaturga;  Eliza Rycembel, Filip Kosior i  Marcin Zbyszyński mówili o teatrze nieinstytucjonalnym na miarę XXI wieku, a Małgorzata Wdowik opowiedziała o praktycznych aspektach w zawodzie reżysera i dramaturga na początku drogi twórczej.

Trzynasta edycja Forum była połączona z wyjątkowym wydarzeniem: Jubileuszem 50-lecia utworzenia Wydziału Reżyserii Dramatu (obecnie Wydział Reżyserii i Dramaturgii) oraz 20-leciem specjalności dramaturgia w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Z tej okazji odbyła się  konferencja naukowa  pod nazwą „Krakowska Szkoła Reżyserii”, do udziału w której zaproszone zostało grono znakomitych gości.

Krystian Lupa w rozmowie z Beatą Guczalską i Olgą Katafiasz rozważał zyski płynące z reżyserskich studiów; Wanda Świątkowska opowiadała o obrazie młodego pokolenia po krakowskiej reżyserii w teatrach w XXI wieku; tematem rozważań Piotra Gruszczyńskiego stała się „reżyseria jako autobiografia”. Podczas sesji popołudniowej Michał Buszewicz poruszył temat wkładu pracy osób dramaturżących w przedstawienie teatralne i sposoby jego opisywania; Justyna Sobczyk przedstawiła zagadnienia pedagogiki teatru, a Michał Zadara mówił o koncepcjach i doświadczeniach w zakresie nowych podziałów odpowiedzialności i władzy w pracy teatralnej. Zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny z aktorkami i aktorami współpracującymi z Wydziałem Reżyserii i Dramaturgii AST.na granatowo różowym tle biały okrąg z wpisanymi w niego literkami fmr. Symbol graficzny Forum Młodej Reżyserii PROGRAM 13. FORUM MŁODEJ REŻYSERII 


CZWARTEK | 16.11.2023

14:00-21:00  Jak funkcjonować w zawodzie reżysera i dramaturga” 
panel dla osób studiujących reżyserię → sala 324


PIĄTEK | 17.11.2023

10:00-13:00Blok Pracowni Dramaturgicznej: czytania performatywne → sala 204
15:00 HA HA HA  reż. Krzysztof Zygucki | AST Kraków
→ Scena Klasyczna / 65’
16:15 KOBALTOWY: CZARNE PSY, HIPOCHONDRIA, PERTRAKTACJE UCIEKANIA reż. Filip Pawlik | AST Kraków → Scena Eksperymentalna / 75’
18:30 МАТЬ | MATKA reż. Patryk Warchoł | AT Warszawa
→ Scena im. St. Wyspiańskiego / 55’
19:45 SPOŁECZNE SPA reż. Bartłomiej Juszczak | AST Kraków → Scena im. J. Treli / 50’
20:45 Rozmowa z zespołami twórczymi → sala 204


SOBOTA | 18.11.2023

10:00 DRIVE” reż. Natalia Kobryń | AT Warszawa → pokaz ONLINE
12:00 KONKURS „PIES”  reż. Barbara Bendyk | AST Kraków → sala 311 / 45’
13:0015:00Blok Pracowni Dramaturgicznej: czytania performatywne → sala 204
15:30 ELEMENTARZ, CZYLI NAUKA CZYTANIA PO POLSKU” 
reż. Agata Nierzwicka | Filia AT w Białymstoku → sala 313 / 45’
16:30 STUDIUM I: THE DUEL / POJEDYNEK”  reż. Arthur Aurick | AT Warszawa → Scena im. J. Treli / 45’
18:15 PRAWDZIWE ROSENTHALE”  reż. Tadeusz Pyrczak | AST Kraków → Scena Eksperymentalna / 50’
19:15 PRACA Z AKTOREM. PROCES  reż. Eugenia Balakireva | AST Kraków → sala gimnastyczna / 40’
20:00 Rozmowa z zespołami twórczymi → sala gimnastyczna

NIEDZIELA | 19.11.2023

10:30 W SZAFIE” reż. Tymon Antoniuk | Filia AT w Białymstoku
→ sala 307 / 40’
11:30 ROZMOWA. INTYMNOŚĆ MIEJSC PUBLICZNYCHreż. Ewa Galica | AT Warszawa → foyer Sceny im. St. Wyspiańskiego / 70’
13:0015:00Blok Pracowni Dramaturgicznej: czytania performatywne → sala 204
15:30 SAMOTNOŚĆ PÓL BAWEŁNIANYCHreż. Maciej Jaszczyński | AT Warszawa → sala 313 / 50’
16:30 LILLA WENEDA // REKONSTRUKCJA reż. Bartłomiej Kalinowski | Filia AST we Wrocławiu → sala 311 / 30’
17:15 BAJKA NA DOBRANOC reż. Miłosz Mieszkalski | AST Kraków
→ Scena im. J. Treli / 75’
19:00 BALLADY I ROMANSE | ROMANTYCZNOŚĆ” reż. Piotr Soroka | Filia AST we Wrocławiu → Scena im. St. Wyspiańskiego / 30’
19:45 Rozmowa z zespołami twórczymi → sala 204
21:00OGŁOSZENIE WERYKTU JURY


PONIEDZIAŁEK | 20.11.2023

JUBILEUSZ 50-LECIA WRD

11:0017:00 Konferencja naukowa „KRAKOWSKA SZKOŁA REŻYSERII”
spacja → Scena im. J. Treli
11:00 spacjaUroczyste otwarcie
spacjaSesja przedpołudniowa

 • Zyski reżyserskich studiów”. Z Krystianem Lupą rozmawiają Beata Guczalska i Olga Katafiasz
 • Piotr Gruszczyński: „Reżyseria jako autobiografia
 • Wanda Świątkowska: „Młode pokolenia po krakowskiej reżyserii w teatrach w XXI wieku. Rekonesans” 

15:00 spacjaSesja popołudniowa

 • Michał Buszewicz: „Co zrobił dramaturg? Wkład pracy dramaturga w przedstawienie teatralne i sposoby jego opisywania” 
 • Michał Zadara: „Nowe podziały odpowiedzialności i władzy w pracy teatralnej” 
 • Justyna Sobczyk: „Pedagogika teatru. Warsztat z kultury społecznej
 • Panel dyskusyjny z aktorkami i aktorami współpracującymi z WRD:
  Małgorzatą Gorol, Martą Ojrzyńską, Magdaleną Osińską, Kornelią Trawkowską, Adamem Nawojczykiem, Tomaszem Nosińskim, Błażejem Peszkiem i Adamem Wietrzyńskim – prowadzenie: Beata Guczalska

18:30 spacjaSpotkanie jubileuszowe → Foyer Sceny im. St. Wyspiańskiego


17-19.11.2023 WIDEOESEJE przygotowane przez osoby studenckie WRD pod opieką pedagogiczną dr hab. Olgi Katafiasz i prof. Grzegorza Niziołka  
realizacja: Stanisław Chludziński, Kalina Jagoda Dębska, Klaudia Gębska, Julia Nowak → foyer Sceny im. St. Wyspiańskiego


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.