Nauczyciele akademiccy

Wybierz:

dr hab. Beata Guczalska, prof. AST

prorektor AST

dr hab. Iwona Kempa

dziekan WRD

dr Iga Gańczarczyk

prodziekan WRD

prof. dr hab. Mikołaj Grabowski

prof. dr hab. Ewa Kutryś

prof. dr hab. Krystian Lupa

prof. dr hab. Grzegorz Niziołek

prof. dr hab. Józef Opalski

dr hab. Krzysztof Bielawski

pedagog współpracujący z WRD

dr hab. Tadeusz Bradecki, prof. AST

dr hab. Katarzyna Fazan, prof. AST

dr hab. Barbara Hanicka, prof. AST

dr hab. Olga Katafiasz, prof. AST

dr hab. Jacek Orłowski, prof. AST

dr hab. Rudolf Zioło, prof. AST

dr Michał Borczuch

dr Remigiusz Brzyk

dr Jan Kajetan Młynarski

pedagog współpracujący z WRD

dr Maria Spiss

pedagog współpracująca z WRD

mgr Joanna Braun

pedagog współpracująca z WRD

mgr Paweł Brudkiewicz

pedagog współpracujący z WRD

mgr Mirek Kaczmarek

pedagog współpracujący z WRD

mgr Anna Król

pedagog współpracująca z WRD

mgr Maciej Podstawny

prof. dr hab. Dorota Segda

rektor AST

dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST

dziekan WA

dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

prodziekan WA

prof. dr hab. Krzysztof Globisz

prof. dr hab. Agnieszka Mandat

prof. dr hab. Jan Peszek

prof. dr hab. Anna Polony

pedagog współpracująca z WA

prof. dr hab. Jacek Popiel

prof. dr hab. Jacek Romanowski

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc

prof. dr hab. Jerzy Trela

pedagog współpracujący z WA

dr hab. Krzysztof Bielawski

pedagog współpracujący z WA

dr hab. Rafał Dziwisz, prof. AST

dr hab. Lidia Duda, prof. AST

dr hab. Roman Gancarczyk, prof. AST

dr hab. Zbigniew Grygielski, prof. AST

dr hab. Beata Guczalska, prof. AST

pedagog współpracująca z WA

dr hab. Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, prof. AST

dr hab. Olga Katafiasz, prof. AST

pedagog współpracująca z WA

dr hab. Iwona Kempa

pedagog współpracująca z WA

dr hab. Wojciech Leonowicz, prof. AST

dr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST

dr hab. Sławomir Sośnierz, prof. AST

dr Bolesław Brzozowski

dr Remigiusz Brzyk

pedagog wspóracujący z WA

dr Iga Gańczarczyk

pedagog współpracująca z WA

dr Mieczysław Grąbka

dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska

pedagog współpracująca z WA

dr Ewa Kaim

dr Wiktor Loga-Skarczewski

dr Bronisław Maj

pedagog współpracujący z WA

dr Katarzyna Anna Małachowska

dr Jarosław Omorczyk

dr Anna Radwan

dr Barbara Sambor

mgr Barbara Białko

mgr Anna Branny

pedagog współpracująca z WA

dr Szymon Czacki

mgr Marcin Czarnik

mgr Ewa Gawłowska

pedagog współpracująca z WA

mgr Anna Dymna

dr Agnieszka Glińska

mgr Aleksandra Królik

mgr Konrad Mastyło

mgr Paweł Miśkiewicz

mgr Joanna Mastalerz

mgr Justyna Motylska

mgr Zofia Pierzchała

pedagog współpracująca z WA

mgr Krzysztof Pluskota

pedagog współpracujący z WA

dr Paulina Puślednik

mgr Stanisław Radwan

pedagog współpracujący z WA

mgr Marta Romanowska

pedagog współpracująca z WA

mgr Dawid Sulej Rudnicki

mgr Beata Rybotycka

mgr Maciej Sajur

pedagog wspólpracujący z WA

mgr Oleg Sznicar

mgr Olga Szwajgier

pedagog współpracująca z WA

mgr Ewa Wawreczko

pedagog współpracująca z WA

mgr Tomasz Wesołowski

mgr Urszula Grabowska

mgr Michał Majnicz